Du kan nå ta i bruk flere metoder for å bestille time. For nærmere beskrivelse se Timebestilling